Julia Hartwig. Wdziecznosc 187x300 - Julia Hartwig Wdzięczność Anna LegeżyńskaJulia Hartwig Wdzięczność Anna Legeżyńska

Anna Legeżyńska – wybitna historyczka poezji, znakomita interpretatorka, a także wierna czytelniczka twórczości bohaterki swojej książki – snuje na jej kartach wyjątkową opowieść o długim i fascynującym życiu, etosie artystycznym i inteligenckim ważnej poetki, ikonicznej postaci powojennego życia literackiego i zarazem charyzmatycznej osobowości, jaką była Julia Hartwig. Opowieść tę ukierunkowuje tytułowa kategoria wdzięczności, która, w przekonaniu badaczki, stanowi najważniejszą cechę życiowej i artystycznej postawy poetki: afirmujący stosunek do ludzi, świata i sztuki.

Oprócz takiego, kreślonego z taktem i dyskrecją, duchowego portretu Julii Hartwig, wydobywającego także to, co nierozpoznane, niedopowiedziane, intymne, Czytelnik otrzymuje również syntetyczną prezentację cech poetyki, zakresu tematów, gatunków, stylów, chwytów i wartości lirycznych, którym poetka starała się dochować wierności – wszystkiego tego, co stanowi o oryginalności tej poezji. W opowieści Anny Legeżyńskiej, która skonstruowana jest wokół biografii poetki, poziom życia i poziom twórczości przenikają się nieustannie, odsyłają do siebie, a ich wspólną cechą jest sens, który niosą. Do wydobywania i rewidowania tego sensu zaprasza w swej opowieści autorka.

Leave a Reply