KARTOGRAFIA TEMATYCZNA 212x300 - Kartografia tematyczna	Dorota Borowicz Waldemar Spallek Wiesława ŻyszkowskaKartografia tematyczna Dorota Borowicz Waldemar Spallek Wiesława Żyszkowska

Podręcznik obejmuje zagadnienia dotyczące map tematycznych, na których są przedstawione obiekty, zjawiska oraz procesy fizyczne i abstrakcyjne, związane z wybranymi elementami środowiska geograficznego, występujące na, pod i nad powierzchnią Ziemi. Wizualizują one nie tylko położenie poszczególnych obiektów lub zjawisk pojawiających się w przestrzeni, ale także ich cechy jakościowe lub ilościowe, strukturę oraz relacje, jakimi są powiązane z innymi zjawiskami lub cechami.

Autorzy przedstawili m.in.:
– genezę i zakres kartografii tematycznej,
– koncepcję wizualizacji kartograficznej,
– metody przetwarzania danych tematycznych,
– wizualizację różnych aspektów zjawisk przestrzennych,
– charakterystykę typów map fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych,
– historię i najważniejsze dzieła kartografii tematycznej,
– mapy tematyczne w systemach informacji geograficznej.

Mapy tematyczne spełniają wiele funkcji w nauce, dydaktyce, gospodarce, a także w życiu społecznym. Mapami posługują się specjaliści ze wszystkich dziedzin mających związek z przestrzenią geograficzną, wykorzystując je do analizy zjawisk oraz podejmowania decyzji.

Publikacja będzie szczególnie przydatna studentom specjalizacji kartograficznej oraz geodezji i kartografii, a także geografii i kierunków pokrewnych. Sięgną po nią również kartografowie redagujący mapy tematyczne, specjaliści GIS i planowania przestrzennego. Będzie to również ciekawa pozycja dla wszystkich miłośników kartografii i map.

Leave a Reply