Uczeń zdolny – Wiesława Limont

Uczeń zdolny - Uczeń zdolny - Wiesława LimontW opinii potocznej do dziś pokutuje przekonanie, że osoby zdolne nie potrzebują żadnego wsparcia i pomocy, gdyż doskonale radzą sobie w szkole, a w przyszłości z pewnością osiągną sukces zawodowy. Nic bardziej mylnego. Nauczyciele, a także osoby odpowiedzialne za zarządzanie kształceniem, powinni przyjąć założenie, iż uczniowie zdolni mają specjalne potrzeby edukacyjne i szczególne wymagania.
Autorka niniejszej książki obszernie omawia zagadnienie zdolności. W wyczerpujący sposób przedstawia charakterystykę i metody identyfikacji osób zdolnych już od najmłodszych lat, popierając ją przykładami. Przedstawia również zagrożenia rozwojowe, które mogą dotyczyć dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami, a także wyjaśnia, dlaczego część uczniów zdolnych może mieć problemy w uczeniu się. Omawia koncepcje kształcenia takich uczniów i podaje przykłady funkcjonujących programów edukacyjnych rozwijających zdolności twórcze. Ponadto autorka prezentuje obszerną charakterystykę nauczyciela ucznia zdolnego jako osoby o szczególnych cechach osobowości, która jednocześnie jest mistrzem, mentorem, przewodnikiem i tłumaczem swoich podopiecznych.

 

 

Jedna odpowiedź do “Uczeń zdolny – Wiesława Limont”

  1. Uczeń zdolny często przepada w systemie szkolnym, bo nie ma się nim kto zająć. Nauczyciele tego nie potrafią, więc postanowiłam, że tę książkę dam do przeczytania wszystkim moim pracownikom, czyli nauczycielom. I złośliwie przepytam czy ją przeczytali!!!

Leave a Reply