Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne – Roman Rudnik

Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne 215x300 - Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne - Roman Rudnik* Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego a także tekst ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych wraz przepisami wprowadzającymi. Zawiera również tekst rozporządzenia w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
* W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
* Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Leave a Reply