MAKROEKONOMIA 212x300 - Makroekonomia Paul Krugman Robin WellsMakroekonomia Paul Krugman Robin Wells

Książka, autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells, to nowoczesny podręcznik akademicki pełni obejmujący program podstawowego kursu z makroekonomii. Główny tok znakomicie prowadzonej narracji o skomplikowanych problemach makroekonomicznych został uzupełniony o bardzo ciekawe wstawki oraz narzędzia dydaktyczne, takie jak:

– opowieść wprowadzająca, czyli ciekawe przykłady z codziennego życia otwierające każdy rozdział,
– zapowiedź „Czego nauczysz się w tym rozdziale?”,
– studia przypadku „Ekonomia w działaniu”,
krótkie podsumowania każdej sekcji „Powtórka” oraz pytania „Sprawdź, czy zrozumiałeś” z odpowiedziami załączonymi na stronie internetowej makroekonomia.pwn.pl,
– ramki „Dla dociekliwych”,
przykłady „Gdzie indziej na świecie”,
objaśnienie najczęściej popełnianych błędów, czyli „Pułapki”,
– krótkie podsumowanie „Jeszcze przed nami…”, będące jednocześnie wprowadzeniem do kolejnego rozdziału,
– podsumowanie na końcu rozdziału,
– definicje podstawowych pojęć w słowniczku na końcu książki.

Taki zestaw instrumentów dydaktycznych bardzo pomaga studiować ekonomię czytelnikowi, rozpoczynającemu poznawanie tej gałęzi nauki.

Leave a Reply