Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu – Wojciech Czakon

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu - Wojciech Czakon

Podstawy metodologii badan w naukach o zarządzaniu - Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu - Wojciech CzakonMetodologia badań to pasjonująca nauka, która pokazuje drogi w krajobrazie niewiedzy, przypuszczeń, domysłów i ludzkiej potrzeby zrozumienia. Warto umieć wybrać drogę właściwą dla badanego problemu, kontekstu, uwarunkowań czy postawy poznawczej. Rygorystyczne stosowanie wybranych metod to kluczowa kompetencja badacza. Nauki o zarządzaniu mają swoją tradycję badawczą i znaczny dorobek, a przez to uzyskują własną tożsamość również w perspektywie metodologicznej. Niniejsza książka ma przyczyniać się do dalszego podnoszenia jakości badań w naukach o zarządzaniu. Najważniejsze obszary tematyczne to:
podstawy metodologii nauk a zarządzaniu – główne typy badań, kierunki rozwoju, metody badawcze,
problematyka badań interpretatywnych – zastosowanie studiów przypadków, metody eksperymentalne i symulacyjne, triangulacja, rola dyskursu w naukach o zarządzaniu,
zagadnienia badań ilościowych – procedura gromadzenia danych, podstawowe techniki analizy ilościowej, modele i ich testowanie, wykorzystanie danych wtórnych na przykładzie rachunków narodowych.
Adresaci:
Publikacja adresowana jest do badaczy nauk o zarządzaniu, szczególnie młodych adeptów tej dyscypliny, studentów i doktorantów. Służyć ma zwłaszcza doskonaleniu warsztatu badawczego, ale będzie także pomocna tym wszystkim, którzy zamierzają rozwijać, weryfikować lub zmieniać swoje kompetencje badawcze.

Autorami są pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości organizacyjnej, pomiaru efektywności, zarządzania zasobami niematerialnymi organizacji oraz nadzoru korporacyjnego i finansów przedsiębiorstw, a także w zagadnieniach kultury organizacyjnej.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!