Podstawy szkolenia psa Kyra Sundance

Podstawy szkolenia psa Kyra Sundance

Dzięki książce „Podstawy szkolenia psa” będziesz miał okazję zastosować METODY POZYTYWNEGO TRENINGU do zbudowania radosnej relacji ze swoim psem, który będzie chętnym partnerem w procesie szkolenia. Duch zaufania i współpracy powstały w wyniku tego szkolenia pozostanie na całe życie. 
Naucz psa PODSTAWOWYCH KOMEND, takich jak „chodź”, „na miejsce” czy „zostaw”. Dowiedz się, jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak spacerować z psem, żeby się nie szarpał (strona 80), jak wyznaczyć psu granice, których przekraczać mu nie wolno (strona 72), jak nauczyć go szacunku do dzieci i innych członków rodziny (strony 30 i 32). 
Dowiedz się, jak radzić sobie z psim LĘKIEM I AGRESJĄ wykorzystując metody przeciwwarunkowania i pozytywnego przekierowania. 

Leave a Reply