Polityka prywatności serwisów i stron należących do Przemysław Pufal Wydawnictwo i Szkolenia ul. Melchiora Wańkowicza 9/6 77-400 Złotów
Firma zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).
Korzystając w jakikolwiek sposób serwisów i stron Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niej zawarte.
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisach zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z Przemysław Pufal Wydawnictwo i Szkolenia ul. Melchiora Wańkowicza 9/6 77-400 Złotów e-mail: sensownie@sensownie.pl tel. 692 282 540.
Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszych baz.
Serwisy i strony nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników.
W czasie korzystania z serwisów i stron Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość skorzystania z funkcji serwisów i stron, jeśli niepodane dane są wymagane do ich prawidłowego funkcjonowania.
Dane osobowe podawane przy okazji wysyłania opinii na temat produktów czy serwisów i stron, są ogólnie dostępne dla wszystkich odwiedzających. W związku z powyższym dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
Treści i opinie zawarte w produktach wydawanych przez Wydawnictwo i Szkolenia Przemysław Pufal nie zawsze są zgodne z opiniami i poglądami Wydawnictwa.
Przemysław Pufal i firma Wydawnictwo i Szkolenia Przemysław Pufal nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania treści zawartych w produktach.
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie uwag za pomocą formularza kontaktowego

Strona wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe identyfikujące Użytkownika i wysyłane do jego komputera.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Cookies, znane również jako HTTP cookies, pliki cookie, ciasteczka to małe porcje informacji wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w plikach przeglądarki internetowej użytkownika. Główną funkcją cookies jest możliwość odczytania zebranych danych w celu umożliwienia obsługi konta użytkownika i odtworzenia jego dotychczasowych aktywności w serwisie.
Cookies nie żadnych zawierają niebezpiecznych plików i nie można za ich pomocą dokonywać identyfikacji użytkownika i ustalać jego tożsamości.

Korzystamy z plików cookies w celu:
identyfikacji zalogowanego użytkownika,
obsługi systemu zakupowego (koszyka zakupów), w celu zapamiętania dodanych do niego pozycji,
statystycznych.
Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies
Stosujemy dwa rodzaje tych plików:
sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
stałe – przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek?
Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części.
Internet Explorer: Narzędzia, Opcje internetowe i wybrać Blokuj wszystkie cookies.

Google Chrome: Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane, sekcja Prywatność –tam Ustawienia treści i sekcja Pliki cookie.
Firefox: Narzędzia, Opcje, Prywatność i wybrać opcję nie śledź lub podobną.

Safari należy wybrać Ustawienia, Preferencje, Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję.

W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.