Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela oraz prawo pracy Marciniak Lidia

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela oraz prawo pracy Marciniak Lidia

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela oraz prawo pracy Marciniak Lidia

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór, które wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i regulacji Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień, jak: • nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli, • wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli, • awans zawodowy oraz ocena pracy nauczycieli, • ochrona zdrowia nauczycieli oraz ich uprawnienia socjalne, • kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna, • prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi. Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji, wzory dokumentów oraz podstawę prawną wraz z komentarzem. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne: – wprowadzające zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich, zwolnieniach od pracy, zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę, zmiany w informacji o warunkach zatrudnienia – określające nowe zasady pracy zdalnej – dotyczące awans zawodowego i oceny pracy nauczycieli Praktyczny charakter publikacji podkreślają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe). Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Procedury oraz wzory dokumentów przygotowane zostały w oparciu o opracowania znajdujące się w serwisie LEX Prawo Oświatowe. Książka jest przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przeszkoli, szkół i placówek. Może również zainteresować organy prowadzące oraz organy nadzoru pedagogicznego, a także słuchaczy podyplomowych studiów Zarządzania oświatą.

 

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!