Procesy sedymentacje topografie O polskim dokumencie fotograficznym Maciej Szymanowicz

Procesy sedymentacje topografie O polskim dokumencie fotograficznym Maciej Szymanowicz

Książka poświęcona polskiej fotografii topograficznej, autorstwa 12 wybitnych specjalistów badań nad fotografią z ilustracjami i 2 prezentacjami artystycznymi. W publikacji przedstawiono możliwie szeroki kontekst interpretacyjny dla współczesnej fotografii topograficznej.

Książka dostarcza wiedzy o historycznych sposobach kształtowania się takich pojęć jak fotografia topograficzna, fotografia ojczysta czy nowy dokument.

Leave a Reply