Przedwojenna architektura żydowska Najpiękniejsze fotografie Stanisław Kryciński

Przedwojenna architektura żydowska Najpiękniejsze fotografie Stanisław Kryciński

Żydzi, mieszkając w Polsce od tysiąca lat, wznosili budowle sakralne i świeckie. Bóżnice murowane w stylach zachodnich, bożnice drewniane, które znawcy uznali za „najwyższe osiągnięcie kunsztu ciesielskiego”, monumentalne grobowce to najbardziej znane przykłady budowli o charakterze religijnym.
Z kolei fortuny żydowskich fabrykantów przełomu XIX i XX w. przyniosły rozwój architektury rezydencjonalnej – przykładem jest Pałac Poznańskiego w Łodzi. Wznoszono również gmachy służące żydowskiej społeczności – jesziwy, akademiki, domy wychowawcze, mykwy czy szpitale.

Większość z opisanych w książce budynków już nie istnieje. Nieliczne murowane mają odrestaurowane wnętrza, pozostałe zachowały tylko zewnętrzną formę, tak jak ocalałe żydowskie gmachy świeckie.
Książka przedstawia świat, który zniknął w wyniku kataklizmu II wojny światowej.

Leave a Reply