Skandal Bożej miłości Krzysztof Demczuk

CENA KSIAZKI 300x150 - Skandal Bożej miłości Krzysztof Demczuk

Skandal Bozej milosci 210x300 - Skandal Bożej miłości Krzysztof DemczukSkandal Bożej miłości Krzysztof Demczuk

Charyzmatyczny lider, ceniony psychoterapeuta i organizator ogromnych konferencji charyzmatycznych w niezwykle osobistym wywiadzie opowiada o swoim nawróceniu, wyjściu z uzależnienia od narkotyków i codziennej pracy na rzecz królestwa Bożego. Dzieli się doświadczeniem w prowadzeniu wspólnoty, a także przejmującym świadectwem człowieka, który przeżywszy upadek, podniósł się i radykalnie zmienił swoje życie. Mówi wprost o swoim przekonaniu, że emocje są nieodłączną częścią wiary, bo to dzięki nim Kościół podążający za przykładem Jezusa Chrystusa i natchniony Duchem Świętym jest wciąż żywy i dynamicznie się rozwija.

Przeczytaj tę poruszającą rozmowę i dowiedz się, co Krzysztof Demczuk sądzi o:

  • wpływie wiary w Bożą moc na uwolnienie człowieka od tego, co go niszczy i zniewala,
  • roli ruchów charyzmatycznych w misji Kościoła katolickiego,
  • powołaniu do bycia liderem i nauczycielem,
  • zasadach funkcjonowania wspólnot religijnych,
  • współpracy z przedstawicielami innych wyznań w dziele głoszenia Ewangelii,
  • pracy nad sobą i uczniostwie na drodze duchowego wzrostu,
  • pieniądzach w życiu chrześcijanina,
  • psychoterapii jako sposobie leczenia duszy człowieka wierzącego,
  • wychowaniu dzieci do wiary i dawania świadectwa;przyszłości Kościoła i bliskości ponownego przyjścia Chrystusa.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!