Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce Ewa Bończak-Kucharczyk

CENA KSIAZKI 300x150 - Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce	Ewa Bończak-Kucharczyk

Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce Ewa Bończak-Kucharczyk

Autorka omawia przepisy związane z sytuacją mieszkaniową uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, zawarte w ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych aktach prawnych. Ocenia ich wpływ na byt uchodźców i perspektywę dalszego pobytu w kraju. Podkreśla przy tym szczególną sytuację prawną Ukraińców na tle uchodźców innych narodowości, cudzoziemców oraz obywateli Polski.

Publikacja porusza m.in. kwestie dotyczące: tymczasowego zakwaterowania; użyczania i wynajmowania uchodźcom lokali, budynków lub ich części; wynajmu przez nich lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; otrzymywania dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków celowych z pomocy społecznej; możliwości nabycia mieszkań przez uchodźców wojennych; eksmisji z zajmowanego lokalu lub pomieszczenia mieszkalnego. Poradnik przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym prawników praktyków, pracowników administracji oraz organizacji pozarządowych. Zainteresuje również wolontariuszy oraz pozostałych obywateli polskich i ukraińskich udzielających pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!