Testy z biologii Dawid Pawlos

Testy z biologii 210x300 - Testy z biologii Dawid PawlosTesty z biologii Dawid Pawlos

Testy z biologii przygotowane zostały z myślą o uczniach liceów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i sprawdzić się przed zajęciami, sprawdzianami, egzaminem maturalnym bądź Olimpiadą Biologiczną. Opracowanie zawiera 23 działy tematyczne obejmujące cały zakres biologii licealnej, podzielone na dwa poziomy trudności: A – pod kątem matury i zajęć oraz B – rozszerzony pod kątem Olimpiady Biologicznej. Oba poziomy trudności uzupełniają się wzajemnie i stanowią tylko orientacyjny podział.

Leave a Reply