Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych Justyna Brzezińska

CENA KSIAZKI 300x150 - Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych	Justyna Brzezińska

Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych Justyna Brzezińska

Na główny cel niniejszej monografii składają się uporządkowanie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu wielowymiarowych modeli odpowiedzi na pozycje testowe. Podejście wielowymiarowe pozwala na uwzględnienie w modelu wielowymiarowej zmiennej ukrytej, dopuszczającej istnienie więcej niż jednej cechy nieobserwowalnej. W tym podejściu najczęściej wykorzystuje się modele kompensacyjne, w których brak jednych umiejętności może być kompensowany innymi. Wielowymiarowe modele IRT, stosowane w analizie danych nominalnych i porządkowych, umożliwiają wizualizację wyników w przestrzeni trójwymiarowej w postaci powierzchni. Publikacja stanowi kontynuację pracy naukowej w zakresie jednowymiarowych modeli IRT przedstawionych w publikacji Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomiczno-społecznych (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2020).

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!