Żydzi i Piłsudski Jolanta Żyndul

CENA KSIAZKI 300x150 - Żydzi i Piłsudski	Jolanta Żyndul

Żydzi i Piłsudski Jolanta Żyndul

Nicią przewodnią niniejszej książki jest pytanie, jaki był stosunek Żydów do Józefa Piłsudskiego, najważniejszego polskiego polityka okresu międzywojennego. Jak go oceniali? Czego oczekiwali? Skąd brała się tak długo pamiętana powszechna żałoba, niemal rozpacz, po jego śmierci? Publikowane tutaj źródła  listy, podania, artykuły prasowe, kazania czy wspomnienia  dają wgląd w różnorodne postawy Żydów wobec Piłsudskiego, od rozczarowania i krytyki poprzez obojętność aż do uwielbienia.

Dr hab. Jolanta Żyndul ? historyczka, specjalizująca się w historii Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku. Zajmowała się przede wszystkim badaniem antysemityzmu oraz politycznych aspektów współżycia polsko-żydowskiego. Do jej najważniejszych publikacji należą: Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937 (1994); Państwo w państwie Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku (2000); Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2011). Pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, w Muzeum POLIN, obecnie  w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!