You are currently viewing Analiza finansowa Teoria i zadania Lucyna Poniatowska, Ewa Wanda Maruszewska

Analiza finansowa Teoria i zadania Lucyna Poniatowska, Ewa Wanda Maruszewska

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Analiza finansowa Teoria i zadania Lucyna Poniatowska, Ewa Wanda Maruszewska

Analiza finansowa Teoria i zadania Lucyna Poniatowska, Ewa Wanda Maruszewska

Niniejszy podręcznik został napisany z myślą o studentach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W każdym rozdziale przedstawiono zagadnienia teoretyczne będące przedmiotem rozważań wraz z przykładami oraz − na zakończenie − zadania do samodzielnego rozwiązania. Pierwszy rozdział to wprowadzenie do analizy finansowej. Przedmiotem rozdziału drugiego są metody wykorzystywane w analizie finansowej. Dalsze rozdziały dotyczą ściśle analizy sprawozdania finansowego. W rozdziale trzecim opisano analizę wstępną sprawozdania finansowego, głównie bilansu i rachunku zysków i strat. Rozdział czwarty charakteryzuje analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego. Rozdział piaty zawiera teorię i zadania z zakresu analizy piramidalnej wskaźników i dźwigni ekonomicznych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!