Bosch Zbliżenia Till-Holger Borchert

Bosch Zbliżenia Till-Holger Borchert

Książka nie rości sobie pretensji do miana monografii artysty, naukowej bądź też innej. Krótkie komentarze towarzyszą zdjęciom przedstawiającym wiele detali z obrazów artysty w nadziei, iż wzbudzą ciekawość czytelnika i jego zainteresowanie tymi cechami obrazów i rysunków Hieronima Boscha, których nie dostrzegano przez długi czas.

Leave a Reply