Historia i społeczeństwo Poznać przeszłość Rządzący i rządzeni Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcące i technikum Tomasz Maćkowski

CENA KSIAZKI 300x150 - Historia i społeczeństwo Poznać przeszłość Rządzący i rządzeni Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcące i technikum	Tomasz Maćkowski

Historia i społeczeństwo Poznać przeszłość Rządzący i rządzeni Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcące i technikum Tomasz Maćkowski

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” to praktyczne materiały skorelowane z podręcznikiem z tej samej serii. Cykl został stworzony dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników i jest zgodny z aktualną podstawą programową.

Karty pracy to gotowy zbiór różnorodnych zadań, który pomaga w utrwaleniu informacji przyswajanych podczas lekcji historii. Umożliwia uczniom uporządkowanie zdobytej wiedzy oraz szlifowanie umiejętności argumentacji. Ćwiczenia rozbudzają zainteresowanie uczniów i inspirują do poszerzania wiedzy.

Zadania uporządkowane są zgodnie z kolejnością tematów w podręczniku „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”. Prezentuje ON w chronologiczny sposób, jak zmieniała się relacja między władzą a społeczeństwem w danych okresach historycznych. Omawia zróżnicowane ustroje polityczne i systemy władzy oraz to, jak kształtowała się idea obywatelstwa na przestrzeni dziejów.

Ćwiczenia zawarte w zbiorze mają różny stopień trudności. Wiele z nich jest opartych na tekstach, mapach, materiałach ilustracyjnych i danych statystycznych. Dzięki pracy z materiałami źródłowymi uczniowie ćwiczą umiejętność logicznego rozumowania, czytania ze zrozumieniem oraz konstruowania jasnych i spójnych wypowiedzi.

Utrwalanie wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań ułatwia przygotowanie do sprawdzianów i pomaga w zapamiętaniu istotnych treści. Ponadto w ten sposób uczniowie mogą samodzielnie sprawdzić stopień opanowanej wiedzy.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!