Jak jest ze mna - Jak jest ze mną? Pomoc w rachunku sumienia Jan Paweł IIJak jest ze mną? Pomoc w rachunku sumienia Jan Paweł II

Czy wszystko we mnie “żyje z wiary”? Jaką odpowiedź daję codziennie Bogu?
Czy jestem świadkiem Chrystusa?

Książeczka zawiera rekolekcyjne rozważania Jana Pawła II oraz pytania dotyczące rozwoju duchowego, modlitewnej gorliwości, odniesienia do bliźniego i świata.
Układają się w niezwykły rachunek sumienia. Pozwalają każdemu wierzącemu człowiekowi uporządkować własne wnętrze i pogłębić osobistą relację z Bogiem.

Rozważania te wymienione zostały przez Ojca Świętego w osobistych notatkach, wydanych w książce “Jestem bardzo w rękach Bożych. NOTATKI OSOBISTE 1962 2003”.

Leave a Reply