Nauczyciel wspomagajacy w szkole przedszkolu i osrodku - Nauczyciel wspomagający w szkole przedszkolu i ośrodku	Małgorzata Celuch

Nauczyciel wspomagający w szkole przedszkolu i ośrodku Małgorzata Celuch

W prawie oświatowym nie funkcjonuje pojęcie nauczyciela wspomagającego ani w zakresie zatrudniania, uprawnień i kwalifikacji, ani w zakresie zadań i obowiązków.

Słowo „współorganizowanie” nie oznacza podległości, lecz współpracę, także w tym przypadku.

Nauczyciel wspomagający nie jest ani pomocnikiem, ani asystentem – zajmuje samodzielne stanowisko, zwykle jest pracownikiem dobrze wykwalifikowanym, gdyż większość nauczycieli wspomagających także jest „przedmiotowcem”, a pedagogika specjalna zwykle jest kolejnym kierunkiem.

Leave a Reply