Osoba ludzka. Antropologia teologiczna - Osoba ludzka. Antropologia teologiczna Angelo ScolaOsoba ludzka. Antropologia teologiczna Angelo Scola

Kolejny z serii podręczników teologicznych Amateca podejmuje kwestię antropologii w różnych aspektach. Tym razem wiodącym ujęciem jest spojrzenie teologiczne na osobę ludzką oczami trzech autorów: pasterza i kardynała Angelo Scola, z którym współpracowali Gilfredo Marengo i Javier Prades Lopez.

Leave a Reply