Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich Wiesław Sikorski

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich	Wiesław Sikorski

Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich Wiesław Sikorski

W książce omówiono zagadnienia dotyczące bardziej świadomego korzystania z otaczającej nas przestrzeni do kształtowania naszego życia i codziennych relacji z innymi ludźmi. Przestrzeń wpływa bowiem na nasze emocje, tożsamość, postawy i zachowania, a w konsekwencji na sposoby porozumiewania się. Otoczenie fizyczne, w którym przebywamy, nie zawsze nam sprzyja, jednak po lekturze prezentowanej książki możemy mieć większy wpływ na to, żeby środowisko, w którym żyjemy, było nam bardziej przyjazne. Przestrzeń jest bowiem jak ukryty program sterujący naszym postępowaniem. Jest to program, który niejednokrotnie tworzymy sami, decydując się mieszkać i pracować w konkretnym miejscu, obcować z danymi ludźmi czy aranżować w określony sposób wnętrza naszych domów. Spis treści: Wprowadzenie Rozdział 1. Przestrzeń w codziennym życiu i porozumiewaniu się 1.1. Postrzeganie i organizowanie przestrzeni 1.2. Percepcja czasu 1.3. Imponderabilia środowiskowe Rozdział 2. Przestrzeń miasta i jej modernizacja 2.1. Wysokie budynki 2.2. Skutki zatłoczenia 2.3. Uszlachetnianie i „recykling urbanistyczny” Rozdział 3. Zagospodarowywanie i wykorzystywanie przestrzeni 3.1. Znaczenia ukryte w przestrzeni 3.2. Trzy rodzaje przestrzeni 3.3. Funkcjonalność różnych przestrzeni 3.4. Wybór miejsca i aranżacja przestrzeni 3.5. Psychologia architektury Rozdział 4. Znaczenie komunikacyjne obiektów ruchomych 4.1. Wzbogacone środowisko fizyczne 4.2. Bariery i ułatwienia przestrzenne 4.3. Układ i projekt wnętrza 4.4. Elementy przestrzeni służące wzajemnym kontaktom i wygodzie Rozdział 5. Spotkania przy różnych stołach 5.1. Stół okrągły 5.2. Stół kwadratowy i prostokątny 5.3. Usadowienie przy stołach w miejscach publicznych 5.4. Stoły konferencyjne Rozdział 6. Dystans konwersacyjny – najlepsza odległość w czasie rozmowy 6.1. Przestrzeń interpersonalna 6.2. Pomiar dystansu konwersacyjnego 6.3. Czynniki demograficzne i cechy indywidualne warunkujące zachowania przestrzenne Rozdział 7. Różnice międzykulturowe w zachowaniach przestrzennych 7.1. Kultury kontaktowe i niekontaktowe 7.2. Zwyczaje przestrzenne Amerykanów i Europejczyków 7.3. Korzystanie z przestrzeni przez Azjatów 7.4. Czas w różnych kulturach Zakończenie Bibliografia

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!