Psychomanipulacje 189x300 - Psychomanipulacje - Tomasz WitkowskiPSYCHOMANIPULACJE Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić

Żyjemy w świecie, w którym podejmuje się liczne – czy to indywidualne, czy też instytucjonalne – próby wpływania jednych ludzi na zachowania innych ludzi. Czasem są to działania jawne, jak w szkole, często są to działania ukryte. Jedni usiłują nakłaniać nas do przyjęcia swojej wiary, inni do ofiarowania jałmużny, jeszcze inni do kupienia najlepszego na świecie garnka. Jedni chcą pozyskać nasze poparcie w wyborach, inni poparcie dla swojej akcji politycznej itd. Na ogół słabo orientujemy się w stosowanych technikach wpływu. Innymi słowy, rzadko zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy obiektem oddziaływania. Kiedy to czasem odkrywamy, z trudem sobie z tym radzimy.

One thought on “Psychomanipulacje – Tomasz Witkowski

Leave a Reply