You are currently viewing Torakochirurgia Podręcznik technik operacyjnych Zieliński Marcin

Torakochirurgia Podręcznik technik operacyjnych Zieliński Marcin

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Torakochirurgia Podręcznik technik operacyjnych Zieliński Marcin

Torakochirurgia Podręcznik technik operacyjnych Zieliński Marcin
W publikacji szeroko zaprezentowano techniki operacyjne, ich wady i zalety, potencjalne trudności, na które operator musi zwrócić uwagę oraz sposoby na pokonanie tych trudności – z podaniem alternatywnych wariantów zabiegu. Przedstawiono również techniki zabiegów rzadko stosowanych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów klinicznych. Dużo miejsca poświęcono powikłaniom operacyjnym – ich przyczynom oraz sposobom zapobiegania. W książce omówiono także wybrane stany chorobowe, takie jak samoistna rozedma śródpiersia, w których pacjentów nie leczy się operacyjnie, lecz z reguły kieruje do torakochirurga – oraz wiele innych, których omówienia w polskim piśmiennictwie zdaniem Autora brakuje. Prawie 670 rycin (120 zdjęć i niemal 550 rysunków przygotowanych specjalnie dla publikacji) nie tylko ilustruje omawiane treści, lecz także ma wysoką wartość dydaktyczną.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!