Alternatywne instrumenty inwestycyjne Izabela Pruchnicka-Grabias

Alternatywne instrumenty inwestycyjne 210x300 - Alternatywne instrumenty inwestycyjne  Izabela Pruchnicka-GrabiasAlternatywne instrumenty inwestycyjne  Izabela Pruchnicka-Grabias

Tematyka książki ogniskuje wokół metod dywersyfikacji portfela inwestycyjnego innych niż te uznawane za tradycyjne jak akcje czy obligacje. Omówiono w niej oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących takich form inwestycji powszechnie uznanych za tzw. alternatywne jak: fundusze hedgingowe, inwestycje w nieruchomości, surowce, rynki walutowe, produkty strukturyzowane, fundusze private equity, metale szlachetne, czy wreszcie instrumenty o charakterze kolekcjonerskim. Jej zaletą jest to, że została przygotowana przez zespół naukowców i praktyków pracujących w najlepszych uczelniach ekonomicznych w Polsce oraz czołowych instytucjach polskiego rynku finansowego. Może zatem inspirować nie tylko badaczy, lecz także inwestorów indywidualnych, pasjonatów rynków finansowych oraz ich zawodowych praktyków.

Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym m.in.:

  • aktywnych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w aktywa inne niż tradycyjne,
  • naukowców i badaczy rynku finansowego,
  • studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
  • zarządzających kapitałem pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych, w tym np. banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych,
  • regulatorów rynków finansowych.

Leave a Reply