Jak pracowac z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole - Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole Joanna Chromik-Kovačs Izabela BanaszczykJak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole Joanna Chromik-Kovačs Izabela Banaszczyk

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kilkunastoletniej pracy terapeutycznej z dziećmi z zespołem Aspergera, ich rodzicami i nauczycielami oraz dzięki warsztatom prowadzonym w szkołach autorki poradnika opracowały zbiór sposobów radzenia sobie z trudnościami, które towarzyszą objawom zespołu Aspergera w domu i szkole.

Leave a Reply