Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych

Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych

Monografia jest oryginalną próbą przedstawienia niezwykle aktualnych tematów nurtujących sektor bezzałogowych statków powietrznych, takich jak: implementacja rozporządzeń UE poświęconych BSP, koncepcji U-Space, cyberzagrożenia, usługi cyfrowe, zarządzanie ryzykiem, ocena zgodności. [ … ] zawiera rozdziały opracowane przez znamienite grono przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni. Niewątpliwie wzbogaca to zakres prezentowanych treści. Autorzy prezentują interdyscyplinarny charakter wiedzy[ … ].
dr hab. Andrzej Fellner, prof. PŚ
Autorzy monografii cechują się wybitną wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Reprezentują różne dziedziny nauki oraz ośrodki naukowe i instytucje związane z funkcjonowaniem BSP. Taki interdyscyplinarny zestaw wiedzy stanowi wartość dodaną publikacji.
z Wprowadzenia”

 

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI?

WPISZ AUTORA LUB TYTUŁ LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz!