Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej Olga Czeranowska

Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej Olga Czeranowska

Prestiż zawodowy jest jednym z klasycznych tematów socjologii już od początków XX wieku. Jest to pojęcie niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania. Co więcej, znaczna część badań dotyczących prestiżu uwzględnia jedynie perspektywę makrostrukturalną jak poszczególne grupy zawodowe są postrzegane przez ogół społeczeństwa i którym z nich przypisywany jest najwyższy prestiż.Opisane w tej książce badanie (przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej autorki) miało na celu uzupełnienie dotychczasowej refleksji nad prestiżem o perspektywę indywidualną. Projekt badawczy, łączący ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych, pozwolił na przeanalizowane w jaki sposób prestiż zawodowy jest odczuwany i przeżywany przez osoby należące do wysoko prestiżowych grup zawodowych. Na podstawie zebranych danych zaproponowana została definicja prestiżu zawodowego oparta na trzech binarnych opozycjach: prestiż zewnętrzny / prestiż wewnętrzny, prestiż zawodu / prestiż osoby, prestiż funkcjonalny / prestiż niefunkcjonalny.W badaniu uwzględniona została perspektywa płci kulturowej jako ważnego czynnika wpływającego na całokształt funkcjonowania jednostek na rynku pracy.Olga Anna Czeranowska socjolożka, absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę doktorską dotyczącą prestiżu zawodowego w perspektywie indywidualnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, badania nad migracjami i mobilnością, gender studies oraz metodologię badań ilościowych. Od 2020 roku pracuje na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI?

WPISZ AUTORA LUB TYTUŁ LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz!