Repetytorium. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Repetytorium. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony

Repetytorium. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony

Repetytorium maturzysty do angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony przygotowuje do skutecznego posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym, a także oswaja maturzystów z sytuacją egzaminacyjną i wszystkimi typami zadań, które pojawią się na nowej maturze 2023 zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Publikacja:
to efekt współpracy dwóch cenionych wydawnictw: PWN i Cambridge University Press
posiada wersję cyfrową (odzwierciedlenie cyfrowe) dostępną po użyciu kodu umieszczonego na wewnętrznej stronie okładki książki na platformie cyfrowej
e-Akademia PWN
została kompleksowo przygotowana pod kątem egzaminu maturalnego przez ekspertów, którzy od lat specjalizują się w tematyce maturalnej
opracowana jest w oparciu o dane z bazy Cambridge English Corpus – bazy wiedzy o najczęściej popełnianych przez Polaków błędach gramatycznych i leksykalnych podczas egzaminów Cambridge English – oraz zawiera porady, jak tych błędów unikać
umożliwia ćwiczenie zadań otwartych nowego typu na obu poziomach zaawansowania, co pomaga zbudować poczucie bezpieczeństwa uczniów na czas egzaminu
rozwija sprawność mediacji, w tym parafrazowania, streszczania, tłumaczenia oraz przekształcania informacji – umiejętności kluczowych na egzaminie maturalnym
została opracowana w całości od nowa pod kątem wymagań egzaminacyjnych, dzięki czemu zawiera wszystko, czego potrzebuje uczeń, aby z sukcesem zdać egzamin maturalny.

Nauczyciel korzystający z Repetytorium maturzysty zyskuje:
dostęp do zasobów na platformie cyfrowej e-Akademia, w tym e-ćwiczenia, e-testy i e-Arkusze maturalne, które dają okazję do dodatkowej praktyki i analizy swoich umiejętności
materiały interaktywne, które można wykorzystać w różnorodny sposób, w zależności od potrzeb uczniów i trybu pracy nauczycieli
nowatorski E-zeszyt ćwiczeń utrwalający umiejętności językowe, który składa się z 6 części: Empower your vocabulary, Empower your grammar, Empower your listening, Empower your reading, Empower your writing, Empower your communication
możliwość elastycznej realizacji procesu dydaktycznego w zależności od poziomu grupy i jej liczebności, liczby godzin w tygodniu przeznaczonych na naukę języka angielskiego czy zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi.

Repetytorium maturzysty do angielskiego składa się z 14 rozdziałów
Każdy z rozdziałów tematycznych jest odzwierciedleniem tematów wyszczególnionych w podstawie programowej. Każdy rozdział składa się z 6 sekcji:

słownictwo
czytanie
słuchanie
znajomość środków językowych
wypowiedź pisemna
wypowiedź ustna.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!