You are currently viewing System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych Tom 3

System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych Tom 3

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych Tom 3

System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych Tom 3

W tomie System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych ukazane zostało funkcjonowanie mechanizmów ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie pandemii COVID-19 (m.in. konsekwencje nieogłoszenia stanu nadzwyczajnego, uwarunkowania procesu ustawodawczego oraz działania władz państwowych i samorządowych). Szczegółowej analizie poddano ochronę wolności i praw politycznych (w tym wolności poruszania się, wolności słowa, wolności zgromadzeń i praw wyborczych), a także praw społecznych i ekonomicznych (m.in. prawa do życia i zdrowia, wolności i praw gospodarczych, prawa do nauki, praw konsumentów). W obszarze zainteresowania autorów znalazły się ponadto prawo do sądu (np. konsekwencje dla postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych) oraz ochrona praw w postępowaniach przed organami władzy publicznej w czasie pandemii (m.in. udzielanie ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium RP, zatrzymanie, postępowanie penitencjarne, postępowania podatkowe i karnoskarbowe).

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!