Wielki slownik jezyka polskiego PWN ze slownikiem wyrazow bliskoznacznych - Wielki słownik języka polskiego PWN ze słownikiem wyrazów bliskoznacznychWielki słownik języka polskiego PWN ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych

Wielki słownik języka polskiego ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych PWN jest najobszerniejszym i najbardziej aktualnym słownikiem, prezentującym w wyczerpujący sposób stan współczesnej polszczyzny. Obejmuje ponad 100 tysięcy wyrazów, w tym najnowsze słowa i znaczenia, które weszły do języka oraz 160 tysięcy wyrazów bliskoznacznych. Ilustruje ich użycie przykładami, uwzględnia bogatą frazeologię i przysłowia, dostarcza informacji o odmianie wyrazów, ich łączliwości składniowej, a także o pochodzeniu. W programie nie mogło zabraknąć także aktualnych zasad pisowni i interpunkcji polskiej opracowanych przez prof. Edwarda Polańskiego.

Wielki słownik języka polskiego PWN w warstwie merytorycznej składa się z:

haseł Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN (USJP)
haseł nowych, które weszły do szerokiego obiegu w wyniku intensywnego rozwoju słownictwa w ciągu ostatnich dziesięciu lat
sieci relacji wyrazowych zbudowanych na podstawie Wielkiego słownika wyrazów bliskoznacznych PWN
zasad pisowni i interpunkcji polskiej opracowanych przez prof. Edwarda Polańskiego.
Wielki słownik języka polskiego ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych PWN to najlepsze, profesjonalne narzędzie pracy. Jeden funkcjonalny program doskonale pełni rolę 6 słowników: języka polskiego, ortograficznego, frazeologicznego, etymologicznego, synonimów i wyrazów obcych!

Zawiera:

ponad 100 tys. haseł, w tym całkiem nowe słownictwo z ostatniej dekady
160 tys. wyrazów bliskoznacznych
190 tys. przykładów użycia
24 tys. związków frazeologicznych i przysłów
19 tys. specjalistycznej terminologii
definicje poszczególnych znaczeń
etymologię
informacje o prawidłowej odmianie wyrazów i ich łączliwości składniowej
kompletne i aktualne Zasady pisowni i interpunkcji

Dodaj komentarz