Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych Krzysztof Beck

CENA KSIAZKI 300x150 - Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych	Krzysztof Beck

Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych Krzysztof Beck

Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej Krzysztofa Becka to praca doktorska, która została nagrodzona w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorska z zakresu nauk ekonomicznych oraz Konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki.
Zagadnienie ekonomiczne poddawane analizie to problem synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach UE () Rozpatrywane są przyczyny symetrii i asymetrii szoków oddziałujących na te państwa, a następnie, co zrozumiałe, konsekwencje ekonomiczne. () Bezsprzecznie walorem tej pracy jest jej interdyscyplinarność. Obok ekonometrii () nie zabrakło też statystyki społecznej czy przede wszystkim ekonomii matematycznej. () Tematyka pracy w dobry sposób łączy teorię i praktykę. Nie sposób zignorować związku teorii ekonomii z rzeczywistością makroekonomiczną, nawet w skali ponadnarodowej. To bowiem czyni pracę interesująca dla decydentów życia gospodarczego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.
Michał Majsterek, Uniwersytet Łódzki

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!